Менюи шумо

Пушидан
Одежда, аксусуары, электроника, техника и многое другое в Тымовском Одежда, аксусуары, электроника, техника и многое другое в Тымовском

Каталог товаров tymovskoe.BuyJust.ru
§4.2 Форматбандии мантиқӣ

§4.2 Форматбандии мантиқӣ

Ҳарчанд забони HTML тегхои
махсуси зарури (ғафс, каҷ, зерхаткашида) ҳарфхоро дошта бошад
ҳам, вале на ҳама браузерхо имконияти инъикоси онҳоро доранд.
Аммо дилхоҳ браузер имконияти инъикоси матни бо тарзҳои
гуногун чудогаштаро ҳатман дорад. Бинобарон, сабки
форматбандии мантикии матн дар тамоми ҳолатҳо имконият
медиҳад, ки барномаи инъикоси санад ба ҷудокунии қисмхои
алохидаи матн мусоидат намояд ва сохтори санад барои хонанда
фаҳмо бошад.
Дар хусуси нишонагузории мантиқии матни санад сухан ронда,
онро ба ду қисм чудо кардан мумкин аст:
Ҷудокунии сарлавҳаҳ,ои санад;
Ҷудокунии мантиуми ҷузъҳои матн.
Номи санад, ки бо ёрии теги <TITLE> дода мешавад, дар
экран хамчун қисми матн инъикос намегардад. Барои инъикоси
номи санад бояд яке аз тегхои сарлавҳа истифода шавад.
Сарлавҳаҳои санадҳои абарматнй бо сатҳҳои гуногун дарачабандй
карда мешаванд. Забони HTML имконияти истифодабарии 6 сатҳи
сарлавхахоро мухайё месозад. ки онхо бо ёрии Н 1, Н2, НЗ, Н4, Н5,
Н6 номгузорй шудаанд. Сарлавхаи сатхи якум (Н1) нисбат ба сатхи дуюм (Н2), дуюм нисбат ба сеюм ва ғйра аз руйи андозаи ҳарфҳои матнашон фарқ доранд.

<HTML> 

<HEAD>

<TITLE> Сарлавҳаҳо</TITLE> 

</HEAD> <BODY BGCOLOR=white> 

<H1> Сарлавхҳаи сатҳи 1 </H1>

<H2> Сарлавҳаи сатҳи 2 </Н2> 

<НЗ> Сарлавҳаи сатҳи 3 </НЗ>

<Н4> Сарлавҳаи сатҳи 4 </Н4>

<Н5> Сарлавҳаи сатзи 5 </Н5>

<Н6> Сарлавҳаи сатҳи 6 </Н6> 

Матни асосй Liderok

</BODY> 

</HTML>

Ин тег дар броузери Шумо чунин намудор мешавад:
*
Агар тегҳои анҷоми ҷуфти тегҳо тасодуфан партофта шаванд,
он гоҳ, вебсаҳифа дар экран нодуруст инъикос ёфта, тегҳои
сарлавҳаҳо ба таври худкор пеш ва пас аз худ сатри хоЛӣ
мегузоранд. Дар тегҳои сарлавҳаҳо ба мисли теги абзатсҷудокунй
хосияти радифсозии ALIGN амал мекунад.
Фикрҳо (0)
Рейтинги мақола: (+2|-0)
[+ Аҷоиб | Баъд -]
Муаллиф: ShahRiYoR
Илова шуд: 20 Авг 2017 в 13:51
Категория: Дарси 1-ум
Дида шуд: 762
Пайванд:
BB кодҳо:
HTML :
Мақолаҳо
ОНЛАЙН: 10/5
Одамони имрӯза (0) Имрӯз даромада (0)
Ҳамаи одамон (105) Статистика
Маъмурият Харидани реклама